สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ธอส. รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)