เคยสงสัยไหมว่า ร่างกายเราทำไมต้องการวิตามินและแร่ธาตุ?

วางแผนดูแลสุขภาพให้ตรงจุด กับสาระความรู้สุขภาพดีๆ โดย พญ.อรกมล อินกองงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_ORNKAMOL_INKONG-NGAM-01
พญ. อรกมล อินกองงาม
แพทย์ประจำศูนย์ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์