เอกสารประกอบการโอนสิทธิ์วัคซีน Moderna 

  • ดาวน์โหลดหนังสือโอนสิทธิ์ (ภาษาไทย) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือโอนสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) คลิก

  • ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ คลิก 


ภาพบรรยากาศรับวัคซีน Moderna รพ.ไทยนครินทร์ คลิก https://bit.ly/304c6Rs

 

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Moderna ตามลำดับการจองซื้อวัคซีนแล้ว ตามจำนวนวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับการจัดส่งครั้งที่ 2 คือ จำนวน 1.125โดส (ทั้งนี้ จะมีการสำรองไว้สำหรับเป็นเข็ม 2 ของท่านที่รับเข็มแรก ดังนั้น 1,125 โดส จะไม่เท่ากับ 1,125 ท่านที่จะได้รับวัคซีน) โดยให้บริการในวันที่ 7,8,9,12,13,20,21,23 ธันวาคม ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอให้ท่านที่อยู่ในคิวลำดับการชำระเงิน 1-2,200 ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย และพร้อมรับวัคซีนในวันดังกล่าว ติดต่อกลับที่เบอร์ 0-2340-7777, 0-2340 6499, 0-2340 6488 ต่อ Call Center เพื่อทำการจองวัน-เวลารับบริการ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลฯ ขออนุญาตประกาศลำดับอื่นๆ เพื่อนัดหมายเพิ่มเติม

ในกรณีที่นัดหมายในวัน-เวลาดังกล่าวแล้ว ท่านไม่สามารถมาได้ด้วยเหตุอันสุดวิสัย ท่านสามารถเลื่อนนัดหมายได้ 2 ครั้ง ทางโรงพยาบาลฯ ขออนุญาตนัดหมายท่านใหม่ในส่วนของการจัดส่งวัคซีนในรอบจัดส่งครั้งต่อไป เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนให้เต็มศักยภาพมากที่สุด ไม่สิ้นเปลือง และไม่ปิดกั้นลำดับอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ในส่วนของท่านที่ยังไม่อยู่ในลำดับนัดหมายวัคซีนในรอบนี้ ทางโรงพยาบาลฯ จะเปิดให้นัดหมายอีกครั้ง หากมีความชัดเจนในการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครั้งต่อไป ทางโรงพยาบาลฯ จะนัดหมายให้กับลำดับอื่นๆ ได้ เมื่อได้รับการยืนยันเรื่องวันและจำนวนการส่งมอบเท่านั้น หากใกล้ถึงวันนัดหมายรับวัคซีนของท่าน ทางโรงพยาบาลฯ จะประกาศหรือติดต่อเพื่อระบุวันนัดหมายอีกครั้ง

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในการจองวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลฯ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป


วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ล่าสุด วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้แจ้งความคืบหน้าของวัคซีน Moderna ดังนี้

“วัคซีน Moderna จะถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พ.ย.64 จำนวนทั้งหมด 560,000 โดส และส่งให้ อย. ตรวจสอบคุณภาพประมาณ 5-10 วัน หลังจากนั้นทางบริษัทซิลลิคฯ จะส่งมอบให้แต่ละ รพ. ตามจำนวนเปอร์เซนต์ที่สั่งจองไว้ โดยแบ่งตามสัดส่วนจำนวนวัคซีน ทั้งนี้ ทางบริษัทซิลลิคฯ จะมีการนำเข้าทุกสัปดาห์และส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนครบ 1.9 ล้านโดส

“จำนวนวัคซีน Moderna ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับการส่งมอบครั้งแรก คือ 1,460 โดส หากได้รับการยืนยันวันจัดส่งวัคซีนให้ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ทาง รพ.จะติดต่อท่านตามลำดับคิวรับวัคซีน เพื่อนัดหมายวันรับวัคซีนอีกครั้ง’ ทั้งนี้ ทาง รพ. จะมี sms ส่งถึงท่านตามเบอร์ที่ที่แจ้งไว้ เพื่อให้ท่านตรวจสอบลำดับคิวด้วยตัวเอง พร้อมระบุข้อมูลการรับวัคซีนที่ผ่านมา หากพบปัญหาในการตรวจสอบลำดับคิวหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Line Official Account: @thainakarin”

ความคืบหน้าวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แถลงการณ์ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทย แซดพีเทอราพิวติกส์หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์นาในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทย ภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3b318y0

คืบหน้าโมเดอร์นา ซิลลิค


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทซิลลิคฯ ร่วมแถลงข่าวติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจ้งหาแหล่งผลิตทดแทนจากสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างขั้นตอน อย.พิจารณาเอกสาร กำหนดการเข้าไทย บริษัทผู้ผลิตจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ยืนยันนำเข้าได้ในเดือนพฤศจิกายน

องค์การเภสัชกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจและคำนึงถึงความคาดหวังของประชาชนเป็นสำคัญ องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้กำชับและติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่องกับบริษัทซิลลิคฯ ให้มีการส่งมอบตามกำหนดการเดิมที่เคยแจ้งไว้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยบริษัทซิลลิคฯแจ้งว่า ได้พยายามหาแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเพื่อมาทดแทนแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยเฉพาะแหล่งผลิตประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการติดตามกำหนดการและแผนการส่งมอบที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะได้เร่งดำเนินการกระจายวัคซีนตามสัดส่วนที่โรงพยาบาลได้จองไว้ให้ได้โดยเร็วที่สุด อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2YN97N8

ในส่วนของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขณะนี้มีการดำเนินการคืนเงินส่วนต่างสำหรับผู้ได้รับจัดสรร และคืนเงินในส่วนของผู้ไม่ได้รับจัดสรรแล้ว หากท่านยังไม่ได้รับคืน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line Official Account: @thainakarin เท่านั้น เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ท่าน รวมถึงการลำดับการรับวัคซีนของท่าน สามารถตรวจสอบได้ตามช่องทางเดียวกัน
สำหรับใบมัดจำ กำลังดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ หากไม่ได้รับภายในเดือนตุลาคม สามารถขอตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง Line Official Account ข้างต้น ในกรณีที่ชำระที่ รพ. สามารถใช้เอกสารที่ได้รับวันชำระแสดงวันรับบริการ หรือดำเนินการเปลี่ยนสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ และเอกสารที่ต้องใช้ใน Comment: https://bit.ly/3v0DwDe

คำแนะนำในการรับวัคซีน COVID-19 : https://bit.ly/3mPjdF1

ทั้งนี้ เมื่อทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับการยืนยันเรื่องกำหนดส่งมอบวัคซีน ทางโรงพยาบาลฯ จะส่งลิงค์ขั้นตอนการนัดหมายให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนของท่าน รบกวนรอทาง รพ. ส่งลิงค์ดังกล่าวให้ทาง SMS ตามเบอร์ที่ท่านให้ไว้
ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ต้องขออภัยทุกท่านอย่างสูงอีกครั้งเกี่ยวกับความล่าช้าทุกกรณีที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจและเข้าใจในโรงพยาบาลไทยนครินทร์