Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  AOffice Syndrome : กลุ่มอาการในสำนักงาน


ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตา


ปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการในสำนักงาน  (Contributing Factors of Office Syndrome)

 • Poor Ergonomics

- Human factors 

- สิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ

- อุปกรณ์เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์

 • บ้างาน
 • งานด่วน ยุ่งตลอดทั้งวัน หาเช้ากินค่ำ 
 • รับโทรศัพท์ทั้งวัน
 • ความเครียด
 • ทำงานนั่งโต๊ะ (sedentary workers) 
 • นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน 
 • อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน 
 • มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วไปมา
 • สำนักงานสมัยใหม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมปิด 

กลุ่มอาการปวดที่เกิดจากการทำงานในสำนักงาน  Office Syndrome,  Office Aches

 • อาการปวดคอ ปวดไหล่
 • ปวดศอกและข้อมือ
 • มือชา
 • นิ้วติดนิ้วล็อค (Trigger Finger) จากการใช้ mouse
 • ปวดหลัง,บริเวณบั้นเอวและหลังช่วงล่าง

 

การดูแลรักษา Office Syndrome

 • ตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ และเน้นการป้องกัน 
 • การพักเป็นช่วงๆ 
 • ปรับเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆ 
 • Ergonomics
 • การออกกำลังกาย: 

- ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

- เพื่อการเคลื่อนไหวข้อ

- เพิ่มกำลังความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ
 • หลีกเลี่ยงการก้มเงย เอี้ยวบิด
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมซ้ำๆซากๆ
 • คิดก่อนทำ ก่อนจะยกของหนัก เช่น 

- อย่าขยับหลังอย่างรวดเร็วรุนแรง 

- ใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงหรือคนช่วย

 • ปรับโต๊ะ เก้าอี้ จอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ให้เหมาะสม
 • นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลัง
 • ที่นอนที่แน่นแข็งพอประมาณ (firm) ไม่ยวบจม เป็นแอ่ง
 • บริหารยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ

 

สัญญาณอันตรายที่ต้องไปพบแพทย์

 • มีประวัติอุบัติเหตุรุนแรงมาก่อน
 • ผู้สูงอายุ 
 • มีภาวะกระดูกพรุน
 • มีโรคประจำตัว เช่น มะเร็ง มีประวัติโรคติดเชื้อนำมาก่อน กินยาชุด สมุนไพร ยาหม้อ สเตียรอยด์ หรือยาหลายชนิดเป็นประจำ โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • ไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
 • ดูแลตนเองเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น
 • กระดูกสันหลังผิดรูป เอียง คด ค่อม
 • ปวดมาก นอนพักไม่หาย หรือปวดมากตอนกลางคืน
 • มีอาการชามือ ชาแขน ชาขา ชาเท้า ชารอบก้น 
 • แขน/ขา/มืออ่อนแรง 
 • อุจจาระปัสสาวะไม่ออก เล็ดราด
 • ปวดเรื้อรัง และมากขึ้นเรื่อยๆ

การดูแลรักษาและป้องกัน 

 • การให้คำปรึกษาแนะนำ 
 • ลดปวด ลดอักเสบ 
 • พยายามเคลื่อนไหว ทำกิจกรรม 
 • ออกกำลังบริหารกล้ามเนื้อคอหลัง บ่า สบัก ข้อมือ 
 • ป้องกันอาการปวดเรื้อรัง