Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aความเครียด


โรคทางกายที่เกิดจากความเครียด


ความเครียด

ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่งทุกเวลาอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น การย้ายบ้าน การเปลี่ยนงาน ความเจ็บป่วย   การหย่าร้าง ภาวะว่างงานความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว หรืออาจจะเกิดจากภายในผู้ป่วยเอง เช่น ความต้องการเรียนดี ความต้องการเป็นหนึ่งหรือความเจ็บป่วย

ความเครียดเป็นระบบเตือนภัยของร่างกายให้เตรียมพร้อมที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีมันก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง มือเท้าเย็น แต่ความเครียดก็มีส่วนดีเช่น ความตื่นเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้วความเครียดคือสิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งมี่ทั้งผลดี และผลเสีย

ชนิดของความเครียด

          1.  Acute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีและร่างกายก็ตอบสนองต่อความเครียดนั้นทันทีเหมือนกัน โดยมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียด เมื่อความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลับสู่ปกติเหมือนเดิม ฮอร์โมนก็จะกลับสู่ ปกติ ตัวอย่างความเครียด

 • เสียง
 • อากาศเย็นหรือร้อน
 • ชุมชนที่คนมากๆ
 • ความกลัว
 • ตกใจ
 • หิวข้าว
 • อันตราย

  2.  Chronic stress หรือความเครียดเรื้อรังเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวันและร่างกายไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงออกต่อความเครียดนั้น ซึ่งเมื่อนานวันเข้าความเครียดนั้นก็จะสะสมเป็นความเครียดเรื้อรัง ตัวอย่างความเครียดเรื้อรัง

 • ความเครียดที่ทำงาน
 • ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • ความเครียดของแม่บ้าน
 • ความเหงา

 

ผลเสียต่อสุขภาพ

          ความเครียดเป็นสิ่งปกติที่สามารถพบได้ทุกวัน หากความเครียดนั้นเกิดจากความกลัวหรืออันตราย ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจะเตรียมให้ร่างกายพร้อมที่จะต่อสู้ อาการทีปรากฏก็เป็นเพียงทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง ใจสั่น แต่สำหรับชีวิตประจำวันจะมีสักกี่คนที่จะทราบว่าเราได้รับความเครียดโดยที่ เราไม่รู้ตัวหรือไม่มีทางหลีกเลี่ยง การที่มีความเครียดสะสมเรื้อรังทำให้เกิดอาการทางกาย และทางอารมณ์

 

โรคทางกายที่เกิดจากความเครียด

 • โรคทางเดินอาหาร
 • โรคปวดศีรษะไมเกรน
 • โรคปวดหลัง
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหัวใจ
 • ติดสุรา
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคหอบหืด
 • ภูมิคุ้มกันต่ำลง
 • เป็นหวัดง่าย
 • อุบัติเหตุขณะทำงาน
 • การฆ่าตัวตายและมะเร็ง