Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A‘ต้อหิน’ โรคร้ายเสี่ยงต่ออาการตาบอด


เช็กด่วน! ท่านตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคต้อหินหรือไม่ ?


ต้อหิน เป็นสาเหตุทำให้ตาบอดได้มากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากต้อกระจก เป็นโรคที่มีการเสื่อมของขั้วประสาทตาไปเรื่อยๆ ที่สำคัญคือมักไม่ค่อยมีอาการ คนที่เป็นต้อหินจึงมาพบแพทย์เมื่อเป็นมากแล้ว ดังนั้นเราลองมาเช็กลิสต์กันว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน...

  • อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

  • ผู้ที่มีอุบัติเหตุทางตามาก่อน

  • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

  • สายตาสั้นมาก

  • ความดันตาสูงผิดปกติ

  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  • มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน

  • มีเชื้อชาติแอฟริกัน มีโอกาสเป็นต้อหินมุมเปิดสูงขึ้น

  • มีเชื้อชาติเอเชีย มีโอกาสเป็นต้อหินมุมปิดสูงขึ้น

  • มีประวัติในการใช้ยาบางชนิดเป็นประจำ เช่น ยาสเตียนอยด์ ยาแก้แพ้ ยากันชัก เป็นต้น

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ท่านควรได้รับการตรวจตาเป็นประจำจากจักษุแพทย์ เนื่องจากต้อหินเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และหากเป็นต้อหินแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที อาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นและตาบอดได้ในที่สุด...

 

ปรึกษาเรื่องโรคต้อหิน
แผนกจักษุ ชั้น L
โทร 0 2361 2727 หรือ 0 2361 2828 ต่อ แผนกจักษุ

อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์

#Thainakarinhospital #โรงพยาบาลไทยนครินทร์ #สัปดาห์ต้อหินโลก #จักษุไทยนครินทร์