Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  Aแนะนำการใช้เจลล้างมืออย่างถูกต้อง


ข้อแนะนำการใช้เจลล้างมือ/ ข้อควรระวังขณะใช้เจลล้างมือ


 

       ✅   ข้อแนะนำการใช้เจลล้างมือ

  • แอลกอฮอล์มากกว่า 70%

  • พกเจลขนาดพกพา

  • หากไม่มีเจลล้างมือ สามารถใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแทน

  • ใช้เจลล้างให้ทั่วมือ ซอกนิ้วมือ ปลายเล็บหลังมือ เหมือนการล้างมือ และปล่อยทิ้งให้แห้ง ไม่ควรใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดขณะเปียกจะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อลดลง

 

       ❌   ข้อควรระวังขณะใช้เจลล้างมือ

  • ห้ามนำมือเข้าใกล้แหล่งความร้อนหรือประกายไฟ

  • หลีกเลี่ยงเครื่องเป่าลมร้อน (Hand dryer)

  • หลีกเลี่ยงการใช้ขณะสูบบุหรี่

 
999archslotsoccerjqk44binjqk41casinoslotxo