Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “นิทรรศการรักษ์หัวใจไทย” บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...
 
นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความท้ายทา...
 
คุณพนิรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นตัวแทน...
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และนพ.เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานใน...
 
นพ. วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ นำทีมผู้บริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้ารับรางวัล Best Util...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล...
 
คุณกตัญชลีล์ วรต์เกียรติขจร ผู้บริหารฝ่าย Healthcare Strategy and Management จาก บจก. เอไอเอ ให้เกีย...