Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


“24 ปี แห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”
ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล คณะแพทย์ คณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ดำเนินกิจการครอบรอบปีที่ 24 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนาย...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมพลังผู้ให้ “GIVE BLOOD SAVE LIFE” ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้โครงการ “ทำ...
 
นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “24 ปีแห่งความห่วงใย อบอุ่น...
 
วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่า...
 
บรรยากาศวันที่ 3 ของงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้...
 
เริ่มแล้วนะคะ สำหรับ งาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้รักษ์ส...
 
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” ยังคงให้บริการทุกท่านถึงเวลา 16.00 น. มา...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับFM106 วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรม "106 ส่งรักส่งยิ้ม" โดยโรงพยาบาลให้บริก...
 
วันที่ 3 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” งานที่ผู้รักษ์สุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาส เราม...