Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที    ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่...
 
ผู้อำนวยการแพทย์ รองผู้อำนวยการแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและงานพยาบาล รองผู้อำนวยการแพทย์งานพยา...
 
ทีมผู้บริหารงานพยาบาลและคณะ ในนามตัวแทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอขอบคุณผู้ให้ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ส...
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรม “Happy Life by ช...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดโครงการ “Thainakarin Insure Love CSR” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรม...
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดการบรรยายเรื่อง "โรคตับ...สัญญาณเตือนภัยที่คุณคว...
 
นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Thainakarin Insure Love Op...
 
นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพร...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองอำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 20/2560 กับสหภาพแรงงานยานยนต์แ...