Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


นพ.พีระ ช้างแก้ว ประธานองค์กรแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “24 ปี แห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” และงานเสวนา “รู้ทันโรคต้อ” วิทยากรโดย พญ.ขนิษฐา ตันติสิริสมบูรณ์ แพทย์หัวหน้าแผนกจักษุ และสาระความรู้เรื่อง “อาหารบำรุงสายตา” โดยคุณรัชรี แสงบุดดี นักโภชนบำบัด ภายในงานจัดให้มีบริก...
 
“24 ปี แห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”
ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล คณ...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมพลังผู้ให้ “GIVE BLOOD SAVE LIFE” ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้โครงการ “ทำ...
 
นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “24 ปีแห่งความห่วงใย อบอุ่น...
 
วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่า...
 
บรรยากาศวันที่ 3 ของงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้...
 
เริ่มแล้วนะคะ สำหรับ งาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้รักษ์ส...
 
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” ยังคงให้บริการทุกท่านถึงเวลา 16.00 น. มา...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับFM106 วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรม "106 ส่งรักส่งยิ้ม" โดยโรงพยาบาลให้บริก...