Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


เริ่มแล้วนะคะ สำหรับ งาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้รักษ์สุขภาพและผู้สนใจเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา (OCT : Optical Coherence Tomography) ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (โซนเ...
 
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” ยังคงให้บริการทุกท่านถึงเวลา 16.00 น. มา...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับFM106 วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรม "106 ส่งรักส่งยิ้ม" โดยโรงพยาบาลให้บริก...
 
วันที่ 3 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” งานที่ผู้รักษ์สุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาส เราม...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” มีบริการตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 สถานีได้แก่ • สถานี...
 
ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด “คลินิกลอยฟ้า ครั้...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมกิจกรรม “งานประชุมผู้บริหารตัวแทนซัมมิท” กับบริษัทไทยประกันชีวิต โดยให้บ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาล ไทยนคริน...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกบูธจัดกิจกรรมในงานประชุมผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560 เพื่อเป็นการร่วมอน...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งความสุขเนื่...