Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ...
 
คุณพนิรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธ...
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Grand Opening “เทคโนโลยีสมอง แม่นยำ.....
 
นพ.พีระ ช้างแก้ว ประธานองค์กรแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “24 ปี แห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่...
 
“24 ปี แห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”
ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล คณ...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมพลังผู้ให้ “GIVE BLOOD SAVE LIFE” ครั้งที่ 2/2560 ภายใต้โครงการ “ทำ...
 
นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “24 ปีแห่งความห่วงใย อบอุ่น...
 
วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่า...
 
บรรยากาศวันที่ 3 ของงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่...