Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


วันที่ 3 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” งานที่ผู้รักษ์สุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาส เรามี 9 สถานีสุขภาพไว้คอยบริการทุกท่าน...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” มีบริการตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 สถานีได้แก่ • สถานี...
 
ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด “คลินิกลอยฟ้า ครั้...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมกิจกรรม “งานประชุมผู้บริหารตัวแทนซัมมิท” กับบริษัทไทยประกันชีวิต โดยให้บ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาล ไทยนคริน...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกบูธจัดกิจกรรมในงานประชุมผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560 เพื่อเป็นการร่วมอน...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งความสุขเนื่...
 
นพ.ธวัช ประสาทฤทธา แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลไทยนค...
 
ทีมงานฝ่ายการตลาดฯ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้โครงก...