Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


นพ.ธวัช ประสาทฤทธา แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สูงทะลุ 170 cms.”...
 
ทีมงานฝ่ายการตลาดฯ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้โครงก...
 
นพ.บรรเจิด บาลมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก(Wo...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารฯนำทีมบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจมอบส้มอวยพร...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “นิทรรศการรักษ์หัวใจ...
 
นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความท้ายทา...
 
คุณพนิรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นตัวแทน...
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และนพ.เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานใน...
 
นพ. วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ นำทีมผู้บริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้ารับรางวัล Best Util...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล...