Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


บรรยากาศวันที่ 3 ของงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” ยังคงให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก 15 รพ.ชั้นนำ สำหรับท่านที่สนใจตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา (OCT : Optical Coherence Tomography) เรียนเชิญได้ที่บูธของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ หมายเลข H7 รับจำนวน 50 คนต่อวันเท่านั้นนะค่ะ สำหรับ...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะ สำหรับงาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้...
 
เริ่มแล้วนะคะ สำหรับ งาน “Healthcare 2017 ฟิตเกินวัย ใจเกินร้อย” โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้รักษ์ส...
 
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” ยังคงให้บริการทุกท่านถึงเวลา 16.00 น. มา...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับFM106 วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรม "106 ส่งรักส่งยิ้ม" โดยโรงพยาบาลให้บริก...
 
วันที่ 3 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” งานที่ผู้รักษ์สุขภาพทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาส เราม...
 
วันที่ 2 แล้วนะคะสำหรับงาน “คลินิกลอยฟ้าครั้งที่ 15” มีบริการตรวจสุขภาพทั้งหมด 9 สถานีได้แก่ • สถานี...
 
ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด “คลินิกลอยฟ้า ครั้...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้าร่วมกิจกรรม “งานประชุมผู้บริหารตัวแทนซัมมิท” กับบริษัทไทยประกันชีวิต โดยให้บ...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาล ไทยนคริน...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกบูธจัดกิจกรรมในงานประชุมผู้บริหารตัวแทนและตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำ...