Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารและรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2560 โดยมอบขนมไทยให้แก่ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ...
 
นพ.ธวัช ประสาทฤทธา แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลไทยนค...
 
ทีมงานฝ่ายการตลาดฯ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ออกหน่วยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล...
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้โครงก...
 
นพ.บรรเจิด บาลมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก(Wo...
 
คุณยุติยา หริวงศานุภาพ ผู้อำนวยการบริหารฯนำทีมบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจมอบส้มอวยพร...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “นิทรรศการรักษ์หัวใจ...
 
นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ความท้ายทา...
 
คุณพนิรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นตัวแทน...
 
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการบริษัทฯ และนพ.เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานใน...
 
นพ. วีระชัย พึ่งรัศมี รองผู้อำนวยการแพทย์ นำทีมผู้บริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้ารับรางวัล Best Util...