Call Center : 0 2340 6499, 0 2340 6488   |  A  A  A


Today We Celebrate our 27th Anniversary...ครบรอบ 27 ปี รพ.ไทยนครินทร์ ขอบคุณทุกความไว้วางใจ

Today We Celebrate our 27th Anniversary...ครบรอบ 27 ปี รพ.ไทยนครินทร์ ขอบคุณทุกความไว้วางใจ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่งมอบความสุขให้กับผู้มารับริการ โดยมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก(OPD) และมอบร่มกระเป๋าสำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยใน(IPD) รวมถึงมอบตุ๊กตาหมีไทยนครินทร์ให้กับน้องๆ โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวมาตลอด27ปี

                        ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันผ่าน
LINE ID: @Thainakarin เพิ่มเพื่อน