Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


“Happy Life by ชีวจิต ปีที่ 2”เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรม “Happy Life by ชีวจิต ปีที่ 2” โดยมี พญ. ขนิษฐา ตันติสิริสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุและหัวหน้าแผนกจักษุ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ "เทคโนโลยีแก้ปัญหาดวงตา" พร้อมบริการตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาด้วยเครื่อง OCT (Optical Coherence Tomography) สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ สอนเทคนิกการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ โดย คุณเมจิ อโณมา คุ๊ก


 

 

 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันผ่าน
LINE ID: @Thainakarin เพิ่มเพื่อน