Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์


โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” 

มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก
โดยได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 62,000 ซีซี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น G
 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันผ่าน
LINE ID: @Thainakarin เพิ่มเพื่อน