ใจสั่นเพราะ ‘เธอ’ หรือเป็นปัญหาหัวใจ เวลาเจอใครแล้วใจสั่น เกิดจากความรู้สึก หรือการทำงานของหัวใจเกิดความผิดปกติกันแน่?

ผศ.นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟัง เนื่องในวันหัวใจโลกค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_Montawatt_Amnueypol-01
ผศ.นพ. มนต์ธวัช อำนวยพล
แพทย์ที่ปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์