Shopping Cart

No products in the cart.

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานอาชีวอนามัย สำหรับกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ

3,000 ฿3,900 ฿

เช็กสุขภาพให้มั่นใจ ก่อนทำงาน

รหัสสินค้า: PPCHK23 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

เช็กสุขภาพให้มั่นใจ
ก่อนทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มปฏิบัติงานพิเศษ

กลุ่มพื้นที่อับอากาศ

ราคา 3,000 บาท (ราคาปกติ 4,090 บาท)

กลุ่มทำงานที่สูง

ราคา 3,900 บาท (ราคาปกติ 5,150 บาท)

*ราคาค่าตรวจตามโปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการตามที่โรงพยาบาลฯ กำหนด*

 

Program: กลุ่มพื้นที่อับอากาศ

กลุ่มพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มทำงานที่สูง