Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aโปรแกรมตรวจการนอนหลับ Sleep Test


โปรแกรมเสริมเต้านมใหญ่ พร้อมสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเอง


โปรแกรมผ่าตัดเต้านม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ และหลอดเลือดแดงในสมอง (CDUS & TCD)


โปรแกรม ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ


Promotion วันแม่ 2019


โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้อง LAPAROSCOPIC


โปรแกรมการผ่าตัดผ่านกล้อง HYSTEROSCOPY


โปรแกรมคลอดบุตร


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนผู้สูงอายุ


โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยซีเนียร์พลัส 60 +


พิเศษสำหรับลูกค้าตัวแทนประกันชีวิต


สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนประกันชีวิต


บัตรตรวจสุขภาพ VIP ของบริษัทประกัน


โปรแกรมเอ็นล็อค


ศูนย์เปอร์เซนต์ 4 เดือน_62


Pre wedding ก่อนวิวาห์


โปรแกรมส่องกล้อง


โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562


คืนความคมชัดให้ดวงตาคุณ