Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A

เคาน์เตอร์บริษัทประกัน/คู่สัญญา บริการด้วยหัวใจ  

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการที่เข้ารับการรักษาโดยผ่านทางบริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อกับโรงพยาบาล
จึงได้เปิด"เคาน์เตอร์บริษัทประกัน/คู่สัญญา" บริเวณชั้น G ด้านหน้าแผนกอายุรกรรม เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 22.00 น.