สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ไตเรื้อรัง ความดัน หอบหืด และกลุ่มโรค SLE หากติดเชื้อ COVID-19 อาจเสี่ยงมีอาการรุนแรงและเสี่ยงเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ แต่จะต้องดูแลตัวเองอย่างไร? ให้ปลอดภัยในช่วง COVID-19

พญ.ธัญทิพย์ จงบุญญานุภาพ อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีคำแนะนำมาฝากค่ะ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_TANTIP_JONGBOONYANUPAP-01
พญ. ธัญทิพย์ จงบุญญานุภาพ
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์