EP.1

#เช็กด่วน ‘ปวดท้อง’ แบบไหน? ตำแหน่งอะไร? เมื่อมีอาการปวดแล้ว ผู้ป่วยไม่ควรรอ…แม้อยู่ในช่วงโควิด-19 กำลังระบาด ก็ต้องรีบไปพบแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษา อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้!!

นพ.อภิชาติ สุรเมธากุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

 

EP.2

EP.2 นี้ นพ.อภิชาติ สุรเมธากุล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จะมาให้ความรู้เรื่องการวินิจฉัยและการรักษาด้วยวิธี ‘ส่องกล้องทางเดินอาหาร’ ที่สามารถค้นหาสาเหตุของอาการปวดท้องอย่างแม่นยำ เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

 

 

ผู้ที่เขียนบทความ

apichart-suramethakul
นพ. อภิชาติ สุรเมธากุล
แพทย์ประจำศูนย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์