เสียงความประทับใจ ‘ผ่าตัดมะเร็งตับ’ 

“คำว่า ‘มะเร็งตับ’ ใครฟังก็กลัว ตกใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ กระวนกระวาย เครียดมาก จนมีคนแนะนำให้มาหาคุณหมอสิโรจน์ กาญจนปัญจพล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คุณหมอดู CT Scan แล้วบอกว่ามั่นใจผ่าตัดได้ รักษาได้ หลังผ่าตัดร่างกายฟื้นดีมากค่ะ น้ำหนักขึ้น กินได้ นอนหลับค่ะ”

 

 

Miss Hoang Thi Thu ผู้ป่วยมะเร็งตับ ชาวเวียดนาม
คุณโชติ เถียรนอก ญาติผู้ป่วยมะเร็งตับ
เคสผ่าตัดผ่าตัดมะเร็งตับ
แผนกตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน โรงพยาบาลไทยนครินทร์