ผ่าตัดรักษา ‘มะเร็งตับ’

“เคส Miss Hoang Thi Thu ผู้ป่วยมะเร็งตับชาวเวียดนาม ถือเป็นเคสยาก เนื่องจากก้อนมะเร็งตับมีขนาดใหญ่ กว่า 20 ซ.ม. และก้อนเนื้องอกที่พบถือเป็นชนิดที่เจอได้น้อยมาก ทั่วโลกมีรายงานประมาณ 10 กว่ารายเท่านั้น เป็นเนื้องอกพิเศษ แตกต่างจากมะเร็งตับชนิดอื่น โรงพยาบาลไทยนครินทร์พบชนิดนี้เป็นครั้งแรก”
นพ.สิโรจน์ กาญจนปัญจพล
ศัลยแพทย์ประจํา แผนกตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_SIROJ_KANJANAPANJAPOL-01
นพ. สิโรจน์ กาญจนปัญจพล
ศัลยแพทย์ประจำ โรงพยาบาลไทยนครินทร์