Shopping Cart

No products in the cart.

เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ ให้มีเพียงพอแก่การบริการผู้ป่วย
 • จัดเวชภัณฑ์ พร้อมบันทึก / ทำเบิกตามใบ Refill ทุกครั้ง
 • ตรวจสอบการบันทึกโอน / ตัดเบิก ให้ถูกต้อง ทั้งเวชภัณฑ์คงคลัง และยอดในระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจรับสินค้า เวชภัณฑ์ กับผู้ตรวจรับสินค้าจากบริษัทให้ถูกต้อง
 • จัดส่งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ หากได้รับการร้องขอในกรณีเร่งด่วน
 • จัดเก็บ และเรียงเวชภัณฑ์ บนชั้นตามระบบ FIFO พร้อมทั้งตรวจสอบวันหมดอายุให้เรียบร้อย
 • ดำเนินการแบ่งบรรจุเวชภัณฑ์ตามที่กำหนดให้ถูกต้องทั้งจำนวนฉลากภาชนะบรรจุ และให้มีเพียงพอพร้อมในการเบิกจ่าย
 • ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ภายในแต่ละห้องเก็บเวชภัณฑ์ ได้แก่ อุณหภูมิ, แสงแดด บันทึกอุณหภูมิ และความชื้น
 • ควบคุมดูแลความสะอาดของพื้นที่ และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
 • รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติไม่ถูกต้อง
 • ส่งเวชภัณฑ์ไปอบแก๊ส
 • จัดทำรายการสินค้าไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการเบิกจ่ายทุก 12 เดือน
 • พิมพ์รายงานการขายเวชภัณฑ์ประจำวัน เพื่อใช้ในการ จัด ตรวจสอบ เติมเวชภัณฑ์ไปยังหน่วยงานที่เข้าระบบ Refill บาร์โค้ด
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น โปรแกรม Ms.Office
 • มีความละเอียด รอบคอบ และมีไหวพริบดี
 • รักการศึกษาค้นคว้า พัฒนา ปรับปรุงเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธ์ภาพในการทำงานอยู่เสมอ
 • มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว
 • เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี อารมณ์มั่นคง มีความอดทน หนักแน่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะความสามารถในการเจรจา และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

จำนวนที่รับ
2 อัตรา

เงินเดือน
เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อได้วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างรอบเวลา 9.00 น. และ 13:00 น.

วิธีการสมัคร

 1.  สมัครออนไลน์
 2. เข้ามาสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 12 ห้อง 1234 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ใกล้เซ็นทรัล บางนา)
 3. ส่งรายละเอียดการสมัครงาน Resume มาที่ Email: [email protected]
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-361-2727 ต่อ 3946, 3949 หรือ 093-995-8335

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
Share