โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จัดทำโครงการเพื่อสาธารณกุศล(CSR) “ถวายการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าแด่พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ” ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพดี เสริมภูมิคุ้มกันหมู่ ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยมีวัดและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก อาทิ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร(วัดทุ่งสาธิต) วัดบุญรอดธรรมมาราม วัดบางปิ้ง วัดด่านสำโรง สำนักงานเขตบางนา แขวงการทางจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจนครบาลบางนา สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางแก้ว เป็นต้น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี แข็งแรง ห่างไกลโรคโควิด-19