LCP Large Image

แผนกฉุกเฉิน  The Emergency Department

แผนกฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภทและภาวะฉุกเฉินของโรคทุกสาขา พร้อมรับผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมพยาบาลวิชาชีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ เมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง (Heart Attack) ตลอด 24 ชั่วโมง มีการเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติภัยหมู่ ทำหัตถการเล็กและทำคลอดฉุกเฉิน มีห้องตรวจพิเศษ ห้องสังเกตอาการ และห้องตรวจเด็กนอกเวลาทำการ

การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน/วิกฤต

 • ทีมแพทย์พร้อมพยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกฉุกเฉินของเราให้การบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการดูแลฟื้นคืนชีพและรักษาบาดแผลอย่างเร่งด่วน โดยแผนกของเราประกอบด้วยบุคลากรที่ทำงาน เป็นทีม และถูกฝึกฝนอย่างประจำและสม่ำเสมอ เพื่อการบริการดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
 • แผนกฉุกเฉินของเราประกอบด้วยอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรถพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

แผนก ICU (Intensive Care Unit)

 • ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดในสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม รวมทั้งผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ทางอายุรกรรม   

 • ให้การช่วยเหลือในกรณี โรคปอดอักเสบติดเชื้อโรคไตวาย โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหารเป็นแผลมีเลือดออก ฯลฯ

ทางสูติ-นรีเวชกรรม

 • ให้การช่วยเหลือในกรณี การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือเสียเลือดมากขณะทำการผ่าตัด ฯลฯ

ทางกุมารเวชกรรม

 • ให้การช่วยเหลือในกรณีเป็นโรคปอดอักเสบ จมน้ำ ฯลฯ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ         

 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
แพทย์ในแผนกฉุกเฉิน