Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์เลสิก

เปิดให้บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือเอียง เรามุ่งเน้นการรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเลสิก

ศูนย์เลสิก ชั้น 12

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ให้บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือเอียง มุ่งเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้ความความชำนาญ ความละเอียดอ่อน ความแม่นยำพร้อมการให้การบริการ และการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และทีมงานผู้ชำนาญการ

Lasik คือการแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง ด้วยการแยกชั้นกระจกตา และเลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตา ศูนย์เลสิกไทยนครินทร์ ให้การรักษา แก้ไขสายตาด้วยเครื่อง Wave Light EX 500

ใครบ้างที่เหมาะจะทำเลสิก

 • อายุมากกว่า 18 ปี และมีสายตาคงที่
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้าม เช่น SLE
 • ไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ไม่มีโรคทางกระจกตาผิดปกติ, โรคต้อกระจก
 • ไม่ได้กินยารักษาสิว Roaccutane

การเตรียมตัวก่อนทำเลสิก

 • สำหรับผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์แบบนิ่ม ควรถอดเลนส์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการทำเลสิก ส่วนผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์แบบแข็ง ควรถอดเลนส์ล่วงหน้า 14 วัน และควรหยอดน้ำตาเทียมทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้ฝากระจกตาไม่แห้ง กรณีใส่แว่นตาและไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์สามารถนัดตรวจตาเพื่อทำ LASIK ได้เลย
 • ในวันที่ตรวจประเมินสภาพตา ไม่ควรขับรถมาเอง เพราะจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้ตาพร่า แต่ละกลับมาเป็นปกติใน 4 – 6 ชม.
 • เนื่องจากการตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำ LASIK จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและการตรวจร่างกายเฉพาะบุคคล จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจจะทำ LASIK พบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน LASIK เพื่อตรวจและรับคำปรึกษา เพื่อทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

การปฎิบัติตัวหลังทำ LASIK ในสัปดาห์แรก

 • ควรระมัดระวังอย่าให้น้ำหรือฝุ่นละอองเข้าตา
 • ครอบฝาครอบก่อนนอน เพื่อป้องกันการขยี้ตาระหว่างนอน ในช่วง 7 วันแรก
 • หยอดตาป้องกันการติดเชื้อ หยอดน้ำตาเทียม ตามแพทย์สั่ง
 • งดว่ายน้ำ ดำน้ำ เป็นเวลา 1 เดือน
 • ควรมาตรวจตามแพทย์นัด