LCP Large Image

แผนกสราญรมย์ 

Mental Health Department

แผนกพิเศษ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพทางความคิดและอารมณ์ ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่และสารเสพติดชนิดต่างๆ ดูแลรักษาผู้มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีอาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล, สมาธิและความจำผิดปกติ ปัญหาการนอนผิดปกติ, อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย, มีปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ออทิสติก พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้นและจิตเวชเด็กวัยรุ่น ด้วยแนวทางการรักษาของแพทย์เฉพาะทางที่ผสมผสานศาสตร์ด้านพฤติกรรมบำบัด และจิตบำบัด ฯลฯ

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

แผนกสราญรมย์เป็นแผนกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาพยาบาลผสมผสานด้วยการใช้ยาร่วมกับวิธีพฤติกรรมบำบัดและจิตบำบัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการ

แผนกสราญรมย์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้การดูแล

 • ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
 • ผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการนอนผิดปกติ
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความจำและสมาธิ
 • ผู้มีปัญหาทางอารมณ์และปัญหาบุคลิกภาพ, ปัญหาย้ำคิดย้ำทำ
 • เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียน ติดเกม ปัญหาทักษะการเข้าสังคม หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์, ปัญหาคูู่รัก

โรคและอาการ    

อาการแบบนี้… เกิดกับลูกน้อยของคุณหรือไม่?

 • สมาธิสั้น
 • มีปัญหาการเรียน
 • พัฒนาการล่าช้า
 • ออทิสติก
 • ไม่ชอบไปโรงเรียน
 • อิจฉาน้อง
 • ติดเกมส์
 • ซึมเศร้า
 • วิตตกกังวล
 • ปัญหาเด็กติดแม่
 • เข้ากับเพื่อนไม่ได้
 • ก้าวร้าว
 • ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ

หมดกังวล…เพราะ แผนกสราญรมย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยจิตแพทย์เด็กโดยเฉพาะ

แพทย์ในแผนกสราญรมย์
บทความที่เกี่ยวข้อง