LCP Large Image

คลินิกสราญรมย์ 

Saranrom Clinic

คลินิกพิเศษ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพทางความคิดและอารมณ์ ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่และสารเสพติดชนิดต่างๆ

ผู้มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีอาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล, สมาธิและความจำผิดปกติ ปัญหาการนอนผิดปกติ, อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย, มีปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ออทิสติก พัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้นและจิตเวชเด็กวัยรุ่น ด้วยแนวทางการรักษาของแพทย์เฉพาะทางที่ผสมผสานศาสตร์ด้านพฤติกรรมบำบัด และจิตบำบัด ฯลฯ

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

คลินิกสราญรมย์เป็นคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาพยาบาลผสมผสานด้วยการใช้ยาร่วมกับวิธีพฤติกรรมบำบัดและจิตบำบัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้แก่ผู้ใช้บริการ

คลินิกสราญรมย์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้การดูแล

 • ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
 • ผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการนอนผิดปกติ
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความจำและสมาธิ
 • ผู้มีปัญหาทางอารมณ์และปัญหาบุคลิกภาพ
 • เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียน ติดเกมส์ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ

โรคและอาการ    

อาการแบบนี้… เกิดกับลูกน้อยของคุณหรือไม่?

 • สมาธิสั้น
 • มีปัญหาการเรียน
 • พัฒนาการล่าช้า
 • ออทิสติก
 • ไม่ชอบไปโรงเรียน
 • อิจฉาน้อง
 • ติดเกมส์
 • ซึมเศร้า
 • วิตตกกังวล
 • ปัญหาเด็กติดแม่
 • ก้าวร้าว
 • ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ

หมดกังวล…เพราะ คลินิกสราญรมย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยจิตแพทย์เด็กโดยเฉพาะ

แพทย์ในคลินิกสราญรมย์