LCP Large Image

ศูนย์ทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Center     

ศูนย์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • การตรวจวินิจฉัย รักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การตรวจคัดกรองเนื้องอกและมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือมีอาการเนื้องอกดังกล่าว
 • การให้คำแนะนำสำหรับดูแลและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบ พร้อมแนะนำแนวทางการออกกำลังกายและเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันพอกตับ
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ         

โรคและอาการ    

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

 • กรดไหลย้อน กลุ่มที่มีอาการกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร เช่น แสบร้อนหน้าอก เรอเปรี้ยว และกลุ่มที่มีอาการนอกหลอดอาหาร เช่น จุกแน่นในลำคอ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก มีเสมหะหรือกระแอมบ่อย ฟันผุหรือกลิ่นปากเรื้อรัง
 • มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างในทางเดินอาหาร เช่น เหรียญ ก้างปลา กระดูกสัตว์
 • อาการปวดท้อง จากโรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้ และลำไส้อักเสบ
 • ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ซีด หรือโลหิตจางที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
 • การติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • การขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง การปวดเบ่ง และถ่ายไม่สุด
 • ลำไส้แปรปรวน
 • ติ่งเนื้อ เนื้องอก หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้
 • โรคตับชนิดต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี ไขมันอุดตันในตับ ภาวะตับอักเสบจากการรับประทานยาต่างๆ ตับแข็ง เนื้องอกและมะเร็งตับ
 • โรคในระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาวะตาเหลือง ตัวเหลือง ดีซ่าน ตับอ่อนอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี หรือท่อน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี
แพทย์ในศูนย์ทางเดินอาหาร
แพ็กเกจและโปรโมชั่น