Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์สมองเเละระบบประสาท

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองเเละระบบประสาท ชั้น 3
ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

ศูนย์สมองและระบบประสาท

สมองและระบบประสาทเป็นระบบที่ทำหน้าที่  คิด  จดจำ ความรู้สึกต่างๆ รวมทั้งควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  ดังนั้นหากสมองและระบบประสาทมีความผิดปกติเกิดขึ้น

จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย  เช่น  สูญเสียความทรงจำ  การรับรู้  อัมพฤกษ์  อัมพาต หรือเกิดความพิการ  การตรวจวินิจฉัยพบความผิดปกติของสมองและระบบประสาทได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเริ่มรักษาได้เร็วจะช่วยลดความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท  โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระบบสมองและประสาททั้งด้านอายุรกรรมประสาทและศัลยกรรมประสาท  ทีมพยาบาล   เภสัชกร  นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ  และมีเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางสมองและระบบประสาทที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาททั้งอายุรกรรมประสาท (Neurology Services)  และศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services) ซึ่งโรคที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทมีหลายโรคที่ไม่ควรมองข้าม

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของสมองและระบบประสาทดังนี้

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Electromyography (EMG) + Nerve Conduction Study (NCS)
 • เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามเเม่เหล็ก Magnetic Resonance Imaging : MRI 3 Tesla + Magnetic Resonance Angiography (MRA) + Magnetic Resonance Venography (MRV)
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวน์ตรวจการไหลเวียนเลือดภายในหลอดเลือดแดงในสมอง Transcranial Doppler (TCD) เเละหลอดเลือดบริเวณคอ Carotid Duplex Ultrasound (CDUS)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 – Slice CT Scan
 • เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสองระนาบ (Angiogram Biplane System + 3D Rotational Angiography)

เเละมีห้องตรวจที่มีอุปกรณ์ในการดูเเลรักษาเเละอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกเหนือจากนี้ ยังมีประเมินผล เละติดตามการรักษาโดยทีมเเพทย์ เเละพยาบาลเฉพาะทางที่มีประสบการณ์

 

โรคและอาการ

 • โรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต
 • โรคด้านความจำและพฤติกรรม / โรคสมองเสื่อม (Alzheimer)
 • โรคเนื้องอกสมอง
 • โรคลมชัก โรคการนอนผิดปกติ
 • ปวดศีรษะและไมเกรน
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือ กล้ามเนื้อบิดเกร็ง

โรคทางสมองและระบบประสาทเป็นโรคที่อยู่ ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด หากค่อยๆเป็น และหากไม่ทันสังเกตอาการผิดปกติอาจจะเป็นเรื่องสายเกินแก้  ดังนั้นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาทจึงเป็นเรื่องสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่  โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ควรปรึกษาและได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ทีมแพทย์

นพ. ณัฐ จันทร์สุวรรณ

นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

ผศ.นพ. สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร

นพ. คชา เรือนขวัญ

พญ. ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย

พญ. นภาศรี ชัยกิตติรัตนา

พญ.อรนุช เชื้อภักดี