Shopping Cart

No products in the cart.

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูก ปัญหาการได้ยิน และเวียนศีรษะ

แผนกหู คอ จมูก ชั้น L

Ear Nose and Throat Department

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • การผ่าตัดรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ทั้งแบบเปิดแผลหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (ลดรอยแผล)
 • การรักษาเสียงแหบ ด้วยการทำ minimal invasive injection laryngoplasty (ILP) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก หรือการทำ Micro laryngeal vocal surgery ในห้องผ่าตัด
 • การผ่าตัดก้อนที่คอและใบหน้า ต่อมน้ำลาย ผ่าตัดต่อมทอนซิล/ต่อมอดีนอยด์ เนื้องอกในช่องปาก
 • การผ่าตัดปะซ่อมเยื่อแก้วหู ผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์หลังหู เจาะแก้วหู/ใส่ท่อระบายผ่านแก้วหู PE Tube
 • การผ่าตัดผนังกั้นจมูกคด โรคไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก (Endoscopic Sinus Surgery)
 • ดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เจาะเลือด ฉีดยากระตุ้นภูมิ (SCIT & SLIT) และการลดขนาดเนื้อเยื่อในจมูกด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Turbinoplasty)
 • การส่องกล้องจมูก หลังโพรงจมูก และกล่องเสียงอย่างละเอียดด้วยกล้องอ่อน (Flexible Fiber Optic Laryngoscope)
 • ตรวจการได้ยิน (Audiogram & Tympanogram) ในห้องเก็บเสียงที่ได้มาตรฐาน (Sound Proof Room) รวมทั้งคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก (OAEs & AABR)
 • ตรวจรักษาโรคเวียนศีรษะจากระบบประสาทหูส่วนใน (Peripheral Vertigo) โรคหินปูนหูชั้นในหลุด น้ำในหูไม่เท่ากัน และการตรวจคลื่นสมองพิเศษเพื่อวินิจฉัย (ABR-ECochG-OAEs-cVEMP-oVEMP)
 • ตรวจประเมินภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea)

นักแก้ไขการการได้ยิน (Audiologist)

 • ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน พร้อมแก้ไขปัญหาการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง

นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist)

 • ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด พูดติดอ่าง เด็กเล็กพูดช้า พูดไม่ชัด และที่เป็นออทิสซึม (Autism) ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง ด้วยการฝึกพูด

ทีมแพทย์

นพ. สดมภ์ เพียรพินิจ

พญ. มีนา วิสุทธิผล

นพ. ชัชชัย นวลละออง

นพ. ทศพล ฉันธนะมงคล

พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ

นพ. พลพร อภิวัฒนเสวี

นพ.กฤตนัย ธีรธรรมธาดา

พญ.ภัสสร วรหาญ

นพ.ชลพัชร องอาจ

พญ.ตรรกวรรณ โชคไชย

นพ.พนา กล่ำคำ

นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ

พญ.รุ้ง โกมลหิรัณย์

นพ.กฤตยชญ์ พัชนี

อ. เกษรา เขมาวุฆฒ์

อ. ถิรพร มานนท์