LCP Large Image

แผนกหู คอ จมูก Ear Nose and Throat Department

แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูกและปัญหาการได้ยิน

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

  • การผ่าตัดรักษาโรคเสียงแหบทั้งแบบเปิดแผลหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (ลดรอยแผล) การผ่าตัดก้อนที่คอและไทรอยด์ ผ่าตัดต่อมทอนซิล และต่อมอดีนอยด์ เนื้องอกในช่องปาก
  • การผ่าตัดปะซ่อมเยื่อแก้วหู เจาะหู
  • การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาแผ่นกันจมูกคด ไซนัสอักเสบ โรคภูมิแพ้ การทดสอบภูมิแพ้ และการฉีดยากระตุ้นภูมิ
  • การส่องกล้องทั้งโพรงจมูกด้านหลัง และกล่องเสียงอย่างละเอียดด้วยกล้องอ่อน (Flexible Nasolaryngoscopy)
  • ตรวจการได้ยิน (Audiogram Tympanogram) รวมทั้งการคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก (OAE & ABR)
  • การตรวจและประเมินภาวะการหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive sleep apnea) และยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือ
  • นักโสตสัมผัสวิทยา ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง
  • นักฝึกพูด ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด ด้วยการฝึกพูดในผู้ป่วยที่มีเสียงแหบ พูดติดอ่าง เด็กเล็กที่พูดช้า พูดไม่ชัด และที่เป็นออทิสซึม (autism) ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง
แพทย์ในแผนกหู คอ จมูก