LCP Large Image

แผนกหู คอ จมูก

Ear Nose and Throat Department

แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหู คอ จมูก ปัญหาการได้ยิน และเวียนศีรษะ

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • การผ่าตัดรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ทั้งแบบเปิดแผลหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (ลดรอยแผล)
 • การผ่าตัดก้อนที่คอและใบหน้า ต่อมน้ำลาย ผ่าตัดต่อมทอนซิล/ต่อมอดีนอยด์ เนื้องอกในช่องปาก
 • การผ่าตัดปะซ่อมเยื่อแก้วหู ผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์หลังหู เจาะแก้วหู/ใส่ท่อระบายผ่านแก้วหู PE Tube
 • การผ่าตัดผนังกั้นจมูกคด โรคไซนัสอักเสบ ริดสีดวงจมูก (Endoscopic Sinus Surgery)
 • ดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เจาะเลือด ฉีดยากระตุ้นภูมิ (SCIT & SLIT) และการลดขนาดเนื้อเยื่อในจมูกด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Turbinoplasty)
 • การส่องกล้องจมูก หลังโพรงจมูก และกล่องเสียงอย่างละเอียดด้วยกล้องอ่อน (Flexible Fiber Optic Laryngoscope)
 • ตรวจการได้ยิน (Audiogram & Tympanogram) ในห้องเก็บเสียงที่ได้มาตรฐาน (Sound Proof Room) รวมทั้งคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก (OAEs & ABR)
 • ตรวจรักษาโรคเวียนศีรษะจากระบบประสาทหูส่วนใน (Peripheral Vertigo) โรคหินปูนหูชั้นในหลุด น้ำในหูไม่เท่ากัน และการตรวจคลื่นสมองพิเศษเพื่อวินิจฉัย ( ABR-EcoG-OAEs-VEMP)
 • ตรวจประเมินภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea)
นักแก้ไขการการได้ยิน (Audiologist)
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน พร้อมแก้ไขปัญหาการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง
นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist)
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด พูดติดอ่าง เด็กเล็กพูดช้า พูดไม่ชัด และที่เป็นออทิสซึม (Autism) ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง ด้วยการฝึกพูด
แพทย์ในแผนกหู คอ จมูก
บทความที่เกี่ยวข้อง