Shopping Cart

No products in the cart.

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

แผนกสูติ-นรีเวช ชั้น L

แผนกสูติ-นรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ให้การบริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค

ด้านสูติกรรม มีการให้บริการตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การดูแลครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยง (Risk Pregnancy) ห้องคลอด และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย มีทีมงานที่พร้อมดูแลคลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนรีเวช มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่น การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัย การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งโดยการใช้ยา หรือการผ่าตัด  รวมถึงการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว คุมกำเนิด ฮอร์โมน และให้บริการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • ให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ต้องการเตรียมตัวก่อนแต่งงาน ก่อนตั้งครรภ์ และรับฝากครรภ์
 • ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ (ULTRA SOUND)
 • ดูแลการคลอดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ การคลอดแบบไม่เจ็บ ด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องกระดูกสันหลัง (บล็อกหลัง) และการคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง หลังคลอดมารดาจะได้รับการดูแลที่หอผักผู้ป่วยใน ชั้น 5 และทารกจะได้รับการดูแลที่ห้องอภิบาลทารก (Nursery) ที่ชั้น 5 พร้อมกุมารแพทย์เฉพาะทางดูแลทารกแรกเกิด
 • การอบรม จัดการอบรมการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ การเตรียมพร้อมระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช
 • การตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ และ เตรียมพร้อมก่อนมีบุตร บริการการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งหาความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่คู่สมรส และบุตร
 • การตรวจภายในประจำปีมีความสำคัญต่อสตรี เพื่อหาความผิดปกติที่ปากมดลูก ซึ่งอาจมีความโน้มเอียงจะเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต
 • วัคซีนป้องกันโรค
  •  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  •  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยทอง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำตลอดจนการรักษาในกรณีที่เป็นความผิดปกติ
 • ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
 • ให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัวแก่คู่สมรสที่มีความประสงค์ในการคุมกำเนิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทีมแพทย์

นพ. วีระชัย พึ่งรัศมี

พญ. สุภา โพธิวรทัต

นพ. เสรี ธีรพงษ์

พญ. อัจฉรา เชยประเสริฐ

พญ. จุไรศรี มีกังวาล

นพ. ประยุกต์ พัววิไล

พญ. อรพินท์ รัตนพันธมณี

นพ. อุดม ลายธีระพงศ์

พญ. จิระดา พานิชขจรกุล

พญ. ลัลธพร พัฒนาวิจารย์

พญ. มาริสา ทศมาศวรกุล

นพ. พิเชฐ ผนึกทอง

นพ.อธิคม บูรณปัทมะ