Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์กระดูกและข้อ

เราพร้อมดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เปิดทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ ดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บริการต่าง ๆ

 • การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT/MRI
 • ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ
   • การผ่าตัดกระดูกตะโพกหักในคนสูงอายุ
   • การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยใช้การส่องกล้อง มีแผลขนาดเล็ก
   • การผ่าตัดโดยใช้กล้องเพื่อต่อนิ้วที่ขาด
   • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลังโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
  • การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม
   • การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ
  • การติดเชื้อ เช่น การผ่าตัดขจัดหนอง กวาดล้างเชื้อแบคทีเรีย
  • การแก้ไขความพิการผิดรูปในเด็ก เช่น การผ่าตัดแก้หลังคด แก้แขนคอก แก้เท้าผิดรูปโก่งงอ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT/MRI
 • เครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Full Endoscopic Spine Surgery)

มั่นใจในการรักษา ทีมแพทย์เฉพาะทาง
โรคกระดูกสันหลัง

วางใจในการรักษา ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง และทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งผ่าตัดแบบแผลใหญ่และแผลเล็ก และด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง Full Endoscopic Spine Surgery รักษาให้ตรงจุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อีกครั้ง

ทีมแพทย์กระดูกสันหลัง

ทีมแพทย์

นพ. วิวัฒน์ ชวาลภาฤทธิ์

นพ. อนุรักษ์ เจริญทรัพย์

นพ. สุพิชัย เจริญวารีกุล

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

นพ. ชัยยศ ทิรานนท์

นพ. ธนา โรจน์พรประดิษฐ์

นพ. ธิติวัฒน์ สุรพันธุ์

นพ. ปิติ รัตนปรีชาเวช

นพ. พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

นพ. ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล

นพ. วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

นพ. สหชาติ พิพิธกุล

นพ. สุกรม ชีเจริญ

นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

นพ. ชิตวีร์ เจียมตน

นพ. พีรพงษ์ ปิยพิทยานันท์

นพ. อนันต์ เสรฐภักดี

นพ. อัครเดช พิทักษ์วีระกุล

นพ. กมลชนก ชลปราณี

นพ. อนุกูล ธารางกูรวงศ์

นพ. ฐกฤต ชมภูแสง

นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา

นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

นพ. ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

นพ. ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์

นพ. เสาร์ ปัญจพงษ์

นพ. อนุชิต เวชชัยชีวะ

นพ. เอกพล ลาภอำนวยผล

นพ. กิจชัย ลักษมีอรุโณทัย

นพ. ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์

นพ. กษิดิศ ศรีจงใจ

นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์

พญ.ณุตตรา วิบูลย์ธนสาร

นพ.กวิน วงศ์ทองศรี

นพ.พีรดนย์ จารุปรัชญ์

นพ.อิศรา จันทร์สว่าง

นพ.ปิยะ ชวาลภาฤทธิ์

นพ.พุฒิ ตันติโกศล

นพ.ดนัย หีบท่าไม้

นพ.ชานนท์ กนกวลีวงศ์

นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์

นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ

นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม

นพ.ธีรวัต ปานเศรษฐี

พญ.ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร

นพ.วรภพ ไตรรัตนาภิกุล

พญ.โสภินันท์ ศิริปุญโญทัย

นพ.ไชยพัทธ์ ไชยกรณ์วงษ์

นพ.ศิริศักดิ์  ชัยตันติพงศ์