LCP Large Image

แผนกกุมารเวชกรรม
Pediatrics Department

เราตกแต่งห้องด้วยสีสันสดใสเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์ และพยาบาลที่อบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ทำให้การมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กๆ อีกต่อไป

แผนกเด็ก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์  โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  รวมถึงการเอาใจใส่และดูแลจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

การบริการ

 • ปัจจุบันแผนกเด็ก เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 24 ชม. (ไทยบอร์ดและ/หรืออเมริกันบอร์ด)
 • ทางโรงพยาบาลมีกุมารแพทย์ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน โดยเป็นกุมารแพทย์ที่จบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินและความเจ็บป่วยของเด็กในยามวิกาลได้
 • ทางแผนกทารกแรกเกิดยังได้มีการสอนมารดาเกี่ยวกับการอาบน้ำทารก การดูแลและให้นมบุตร  การกระตุ้นและสนับสนุนการให้น้ำนมแม่ ฯลฯทางแผนกได้จัดทำ video สอนสุขศึกษาซึ่งจะใช้ร่วมกับการสอนโดยตรงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิดและทางแผนกยังจัดให้มีการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screen) อีกด้วย
 • แยกโซนเด็กเล็กถึงอายุ 3 ปี ที่มีสุขภาพดี (Well-baby Clinic) ออกจากโซนเด็กป่วย
 • หอผู้ป่วยในชั้น 8 สำหรับเด็กที่ต้องเข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
 • แผนกบริบาลทารกแรกเกิดอยู่ที่ชั้น 5 ซึ่ง ให้การดูแลรักษาเด็กแรกเกิดทั้งปกติ(Nursery) และที่มีปัญหาต้องดูแลพิเศษ (Nursery Intermediate care และ NICU) รวมทั้งมีห้องแยก (Isolate) สำหรับเด็กที่มีภาวะที่ต้องแยกอยู่ออกจากทารกคนอื่น ๆ เช่น มีการติดเชื้อ เป็นต้น

การวินิจฉัย / การรักษา

 • โรคหัวใจเด็ก
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • ปัญหาการนอน (เช่น เด็กนอนกรน / มีปัญหาหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ)
 • โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก (รวมการทำ skin prick test ตรวจเลือด หาสารแพ้)
 • โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • โรคเลือดในเด็ก
 • โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก (เช่น เด็กตัวเตี้ย ลูกเป็นหนุ่ม/สาวเร็วกว่าวัย ฯลฯ)
 • อาการหรือปัญหาทางพฤติกรรม โดยประสานงานร่วมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • ภาวะตัวเหลือง
บทความที่เกี่ยวข้อง