LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคจอประสาทตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจอตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--09:00-16:30 น.09:00-16:30 น.-09:00-16:00 น.09:00-14:00 น.