LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-เซี่ยงไฮ้

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 08:30-17:30 น. - - - - -