Shopping Cart

No products in the cart.

แพทย์จีนกุลณภา โชติจาตุพร

แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ใบอนุญาติเลขที่ : พจ.840

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ฝังเข็มยกกระชับ

ภาษาที่สื่อสาร

Thai, English, China

ประวัติการทำงาน

  • 6 ปี

วุฒิบัตร

  • แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-เซี่ยงไฮ้

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ-เซี่ยงไฮ้

สมาชิกสมาคมแพทย์

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
-

08:30 - 17:30

- - - - -

หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่