โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของน้องๆ ในเขตบางนาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท ให้กับศูนย์เยาวชนบางนา เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566