โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ พร้อมด้วย นพ.เจริญ ฉั่วริยะกุล อายุรแพทย์ประจำ ร่วมถวายปัจจัย พร้อมกระเช้าสุขภาพ ถวายแด่ พระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีเอี่ยม โดยมีคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนถวาย เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร