โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ พร้อมด้วย นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท และ นพ.เจริญ ฉั่วริยะกุล อายุรแพทย์ประจำ ร่วมมอบเงินบริจาค กระเช้าของขวัญ และสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ บางปู สมุทรปราการ เพื่อสวัสดีปีใหม่และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566