โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย นพ. พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด พร้อมด้วย คุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 9 มกราคม 2521 ครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ของหนังสือพิมพ์มติชน โดยมี คุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน และคุณนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมติชน