โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)” โดยภายในงานมีการสอน CPR ผู้ป่วยที่หมดสติ ลมหายใจอ่อน หรือหยุดหายใจ หัวใจใกล้หยุดเต้น หรือหยุดเต้นไปแล้วรวมถึงฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้สำลักอาหาร Choking โดยทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี