Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ จัดอบรม “ปฐมพยาบาลฉุกเฉินและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดอบรม “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)” ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ อาทิ การบาดเจ็บทางศีรษะ กระดูกหัก การแพ้ยา ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การสอน CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจใกล้จะหยุดเต้นหรือหยุดเต้นไปให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ

รวมถึงฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้สำลักอาหาร Choking ซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยให้มากขึ้นและที่สำคัญสองมือของเราสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนข้างๆ ได้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียนอายุระหว่าง 13-17 ปี ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ ถนนศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้