เพื่อเป็นส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต (CPR) ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) โดยมีคุณโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคุณณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ CRM โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสอนทำ CPR เป็นหนึ่งในนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญกับทางบุคลากรของ กทม. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีการสอน CPR ผู้ป่วยที่หมดสติ ลมหายใจอ่อนหรือหยุดหายใจ หัวใจใกล้หยุดเต้น หรือหยุดเต้นไปแล้วรวมถึงฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้สำลักอาหาร Choking โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีผู้อำนวยการเขตบางนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพฯ