รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม และ พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง ‘มะเร็งเต้านม’ โดย รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา ย้ำว่า “มะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการและไม่แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน เมื่อตรวจเจอด้วยตนเองมักจะพบในระยะที่ 2 ดังนั้นต้องหมั่นสังเกตหรือสำรวจเต้านมของตัวเอง ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะ 0 หรือระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้” พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ กล่าวเสริมว่า “การตรวจคัดกรองเต้านมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากตรวจเจอเร็ว จะได้วางแผนการรักษาได้ทันที

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน AACI จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการรักษามะเร็งเต้านมโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีการรักษาแบบ Personalized Medicine ที่ตรงจุดเฉพาะบุคคล มีการประสานงานทีมที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ”

การเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ในงาน Health & Wealth Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา