Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสำโรง) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สร้างพลังในการทำงาน โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพจิตและบริหารความเครียดจากการทำงาน” โดย นพ.จิตติธัช หล่อรุ่งโรจน์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยนักกิจกรรมบำบัด รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566