โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสำโรง) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สร้างพลังในการทำงาน โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพจิตและบริหารความเครียดจากการทำงาน” โดย นพ.จิตติธัช หล่อรุ่งโรจน์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมกิจกรรมบำบัดความเครียด โดยนักกิจกรรมบำบัด รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566