Shopping Cart

No products in the cart.

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2566

Share

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมงาน พร้อมสนับสนุนและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานและทางสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ โดยมี นายแพทย์วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้อำนวยการบริหาร ให้เกียรติร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าฯ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว สินค้าวิสาหกิจชุมชน การประกวดผลผลิตการเกษตร การจำหน่ายมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ พร้อม ของดีแปดริ้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงและของดีแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ประจำปี 2566 จะจั้ดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 9 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา