โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม ‘Mother Class เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…สู่คุณแม่สายสตรอง’ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยๆ สู่อ้อมกอดของครอบครัว ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ‘ครรภ์คุณภาพ’ โดยคุณปานอุรา โกละกะ หัวหน้าพยาบาลแผนกสูติ-นรีเวช, ‘วิธีการคลอดบุตร’ โดยคุณธัญญ์ฐิตา ภานุวัชร์สินทวี หัวหน้าพยาบาลแผนกห้องคลอด, ‘โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์’ โดยคุณวาริน คณะเสน นักกำหนดอาหาร พร้อมด้วยกิจกรรม Work Shop สาธิตวิธีการอาบน้ำทารกแรกเกิด โดยคุณเจนจิต ถุงเสน หัวหน้าพยาบาลแผนกทารกแรกเกิด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY Hello Hello Baby สื่อสารภาษาจากคุณแม่สู่ลูกน้อยในครรภ์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยในครรภ์ พร้อมกิจกรรมต่างๆ จากบูธผู้สนับสนุน โดยมีคุณพ่อ-คุณแม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4