โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ‘Ocean Life Change the World with Love 2023’ จัดโดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น การมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลเต่าป่วย มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านแก่ตัวแทน อสม. ในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ทะเล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566